Групи по интереси за учебната 2023/2024 г.

    Шампиони по Математика

 • Тематична подобласт: Математическа логика 
 • Ръководител: Снежана Димитрова

 

   Дигитална работилница

 • Категория: Дигитални компетентности
 • Ръководител: Сабрина Николаева 

    Зелен патрул

 • Тематична подобласт: Околна среда
 • Ръководител: Аделина Атанасова

 

    Палитра на изкуствата

 • Тематична подобласт: Приложни изкуства
 • Ръководител: Боряна Николчева

 

    Млад спасител

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Георги Байдаков

  

   Клуб Body Pumb

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Людмила Георгиева

 

   Бойно самбо

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Мирослав Колев

 

 

2013. Спортно училище - град Велико Търново